nail mi hcm - nail dep sai gon

nail mi hcm - nail dep sai gon

nail mi hcm - nail dep sai gon

Dịch vụ chăm sóc móng

Cắt da tay / chân 0 đ

Finger & Toe Skin Cutting

Sơn OPI / Cuccio 0 đ

OPI / Cuccino Nail Polish

Vẽ French 0 đ

French Painting

Sơn Gel 0 đ

Gel Nail Polish

Vẽ French Gel, Lam gel kim tuyến 0 đ

French Nail Gel, Purl Spread

Vẽ nổi 3D (tùy mẫu) 0 đ

3D Emboss Painting

Vẽ trang trí (tùy mẫu) 0 đ

Art Painting

« 1 2 3 4 »