nối mi quận 10 - nail đẹp sài gòn

nối mi quận 10 - nail đẹp sài gòn

nối mi quận 10 - nail đẹp sài gòn

Dịch vụ Spa

Tắm trắng công nghệ laser 0 đ

White bath With laser technology

Tẩy tế bào toàn thân bằng muối biển Cuccio 0 đ

Full Body Exfoliation with Sea Salt

Đắp mặt bằng bùn non khoáng chất của Mỹ 0 đ

America Strech, Light Rejuvanation, Tighen Pores

Hấp dầu 0 đ

Hot Oil Treament

Gội đầu 0 đ

Shampoo

Cạo lông mặt, tỉa mày 0 đ

Shaved Face, Trimming Eyebrows

Lột mụn than tre collagen 0 đ

Peeling Gene by bamboo activated carbon collagen